Vodovod – je dobře, že se v poslední době investovalo do posílení vodních zdrojů. Chotoviny však stále trápí proměnlivá úroveň kvality vody, především v okrajových částech vodovodní sítě. Od nás dostanete více – provedeme audit celého vodovodního systému a zaměříme se především na kapacitu úpravny vody, která byla dimenzována krátce po roce 2000 a od té doby došlo k podstatnému rozšíření sítě a počtu odběrných míst. Rovněž musíme uvažovat o dalším posilování vodních zdrojů, nechceme-li brzdit rozvoj chotovinské aglomerace. Průběh letošního léta je pro nás varováním abychom brali vážně nastávající trend snižování množství podzemní vody vůbec.