Jeden komentář na “Podpora sportovních činností”

  1. Je hezké, že v obci máme fotbalové hřiště a kuželnu se zázemím. Možná, že bude i hezké, dle zamýšleného plánu obce, mít koupaliště s dalšími sportovně-relaxačními prvky. Ale kde jsou místa se sportovním vybavením vhodná pro volný vstup občanů? Mezi bytovkami je hřiště pro nejmenší děti, ale pro školní děti není ani plácek, kde by byly brány se sítěmi na fotbal. Velmi moderní jsou také posilovací stroje pro širokou veřejnost. Pokud by se například podařilo získat lesík „Špásovna“ a upravit ho, bylo by to pro tyto stroje ideální místo. Velmi bych uvítala, když by se objevily další nápady na využití místa pro sportovní nebo relaxační činnost, a hlavně místa a činnosti, kde by se na veřejném prostranství vyžilo celé věkové spektrum obyvatel. Fotbalové hřiště, kuželna i zamýšlené koupaliště jistě bude z pochopitelných důvodů přístupné jen pod dozorem, ve vymezený čas anebo jen pro určitou skupinu lidí.

Comments are closed.