Kanalizace – již před léty proběhl kamerový průzkum stavu kanalizační sítě v Chotovinách, kde bylo konstatováno značné zanesení kanalizace, především spláchnutým posypem zimní údržby. Od nás dostanete více – podle výsledků provedeme návrh posupného čištění, popřípadě opravy kanalizační sítě nejohroženějších částí a dokončíme průzkum. O pořadí prací se samozřejmě s vámi poradíme. Nedopustíme, aby se s údržbou začalo, až proběhne, nebo bude hrozit havárie.